Domov      Kontakt      Kako do nas      Kazalo                                                                                                                                                        Kako ćete nas naći      How to Find Us

Iskanje

 
Logo-GoodyearSavaTires
1
 

Politika vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo ter zdravja in varnosti pri delu

 

goodyear-politika-ena_ekipa_2

Vizija: Biti zavzeta ekipa posameznikov, ki rešuje probleme in zagotavlja vrednost našim kupcem, podjetju in deležnikom.

Poslanstvo: Zagotavljati inovacije, vrednost in zanesljivost za dinamična pričakovanja naših kupcev, skozi zavzeto in predano organizacijo, ki ustvarja rast in nagrajuje naše poslovanje v varnem in družbeno odgovornem okolju.

 

Da bi to dosegli, moramo:

Nenehno izboljševati:

 • kakovost proizvodov in procesov,
 • zanesljivost dobav,
 • varnost delovnega okolja,
 • storitve odjemalcem,
 • stroške proizvoda,
 • sposobnosti sodelavcev,
 • vpliv na okolje,
 • energetsko učinkovitost.
goodyear-politika-napredujemo_1

 

Ublažiti vpliv na okolje, tako da:

 • ločeno zbiramo odpadke in zmanjšujemo količine,
 • nadzorujemo porabo energije,
 • zmanjšujemo emisije snovi v zrak, vode in tla,
 • vzdržujemo programe za ravnanje v izrednih razmerah, da obvladamo nepredvidene dogodke.
goodyear-politika-cilji_1

 

Obogatiti varstvene, zdravstvene in delovne razmere, tako da neprestano izboljšujemo:

 • socialno varnost vseh sodelavcev,
 • obveščanje, izobraževanje in komunikacijo,
 • zaščito sodelavcev, pogodbenikov in obiskovalcev pred nesrečami,
 • zavedanje nevarnosti, da se zmanjša možnost nesreč,
 • razvoj sistemov vodenja z vključevanjem sodelavcev,
 • vključitev in zavedanje ergonomskih spoznanj in zmanjšanje tveganja, kot pomoč pri zmanjševanju poškodb.
goodyear-politika-varnost_1

 

Vzpodbujati dobavitelje in odjemalce, da nenehno izboljšujejo izvajanje zahtev kakovosti, okolja in zdravja ter varnosti pri delu.

 

Upoštevati vse veljavne zakonske zahteve.


Vzdrževati, pregledovati in nenehno izboljševati sistem vodenja v skladu z ustreznimi mednarodno priznanimi standardi.

 

Spoštovati skupno politiko družbe Goodyear in druge zahteve.


Cilji:

 • 0 poškodb pri delu;
 • 0 porabe topil in odlaganja odpadkov na deponije;
 • 0 odpremljenih plaščev z napako
 • 0 odvečnih energetskih izgub .

 

Spoštovanje teh postopkov in sistemov je za vse obvezno!

 

Oktober 2014

DOMOV  »

PZO_logo_2016

Spletno mesto kampanje

 

www.pozornizaokolje.si

 

facebook-logoFacebook

 

 

Spremljajte Pozor!ni za okolje na Facebooku

goodyear-druziniprijaznopodjetje200px

Družini prijazno podjetje

Poročilo o družbeni odgovornosti

Osebna izkaznica

O kampanji Pozor!ni za okolje O kampanji Pozor!ni za okolje
593,652 kb | pdf

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje
3096,936 kb | pdf | 04.12.2014 |

Dobre sledi Dobre sledi
4735,488 kb | pdf | 23.02.2016 |

Poročilo o družbeni odgovornosti Poročilo o družbeni odgovornosti
829,275 kb | pdf | 04.12.2014 |

DRUŽBENA ODGOVORNOST  »  Politika kakovosti, okoljevarstva, varnosti...