Domov      Kontakt      Kako do nas      Kazalo                                                                                                                                                        Kako ćete nas naći      How to Find Us

Iskanje

 
Logo-GoodyearSavaTires
1
 

Okrogla miza "Okolje in mi: sta to dva bregova ali vendarle en sam?"

 

V okviru kampanje Pozor(!)ni za okolje smo 17. 3. 2011 organizirali tudi okroglo mizo  z naslovom "Okolje in mi: sta to dva bregova ali vendarle en sam?". Namen dogodka je bil vzpodbuditi razpravo na temo ločevanja in gospodarjenja z odpadki med različnimi deležniki (odločevalci, šolami, komunalnimi podjetji, strokovno javnostjo, civilno družbo, občino in dijaki).

 

Povod za organizacijo okrogle mize je bila predstavitev rezultatov raziskave  o ločenem zbiranju komunalnih odpadkov med dijaki, ki jo je prav tako v okviru kampanje jeseni 2010 izvedla Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru.  

 

Dogodek je povezovala predsednica društva Ekologi brez meja Petra Matos, svoje poglede na obravnavano tematiko pa so predstavili podsekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor RS dr. Tanja Gomišček, dr. Marjan Senegačnik s Fakultete za organizacijske vede, direktor Komunale Kranj Aleksander S. Zupan, pooblaščenka za varstvo okolja v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires Renata Košir, koordinatorka kampanje Pozor(!)ni za okolje na Srednji šoli za lesarstvo s Šolskega centra Škofja Loka Vanja Gačnik ter dijaki Urban Čimžar, Matej Erjavec in Miha Zakotnik.

 

Govorci so se strinjali, da je na področju ločevanja odpadkov še veliko prostora za izboljšanje obstoječega sistema, predvsem v smislu poenotenja na ravni državi. Še posebej pa govorci poudarjajo pomen ozaveščanja posameznikov o pravilnem ravnanju z odpadki. V tem pogledu so kampanje kot je Pozor(!)ni za okolje izjemnega pomena.

 

okroglamiza-renata-small

Renata Košir, pooblaščenka za varstvo okolja v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires:

"Pobuda za kampanjo Pozor(!)ni za okolje je prišla s strani zaposlenih v Goodyear Dunlop Savi Tires. Družba je namreč že pred leti dosegla, da se vsi odpadki, ki nastajajo pri delu v podjetju, zberejo ločeno in oddajo v recikliranje oz. nadaljnjo predelavo. Ideja je bila, da bi našo dobro prakso in izkušnje delili tudi z ostalimi. Veseli smo, da je akcija tako dobro uspela, zato jo bomo v razširjeni obliki nadaljevali tudi v letu 2011, dober odziv pa nas je še bolj motiviral za izvajanje projekta."

okrogla_miza-senegacnik-small

dr. Marjan Senegačnik, izvajalec raziskave o odnosu dijakov do okoljskih problemov, Fakulteta za organizacijske vede:

"Raziskava o odnosu mladih do okoljskih problemov je pokazala, da so tovrstne osveščevalne akcije dobrodošlo dopolnilo k siceršnjim aktivnostim prizadevanja za zmanjševanje odpadkov. Mladi so najbolj dovzetni za spremembe, zato predstavljajo tisto skupino, ki jo je najbolj pomembno osveščati in informirati."

okrogla_miza_gomiscek-small

dr. Tanja Gomišček, podsekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor RS:

"Začeti moramo delati že pri izvoru odpadkov tako, da se ustvarja čim manj odpadkov. Alarmantni so podatki, koliko hrane zavržemo prebivalci EU. V Veliki Britaniji npr. kar tretjina kupljenih prehrambenih izdelkov pristane med odpadki! Na Danskem 4-člansko gospodinjstvo zavrže za 1.341 EUR hrane na leto! Vedeti moramo, da 1 tona odpadkov hrane povzroči kar 4,2 tone CO2."

okrogla_miza_aleksander_zupan-small250

Aleksander S. Zupan, direktor Komunale Kranj:

"Kot izvajalci javne službe ravnanja z odpadki opažamo pozitivne učinke okoljskega osveščanja tako projekta Pozor(!)ni za okolje kot tudi projekta Kr'ločuj. Delež mešanih odpadkov se je v letu dni opazno zmanjšal, k čemur je seveda prispevala tudi nadgradnja sistema ločevanja odpadkov z ločevanjem od vrat do vrat. Prav tako pa se je zmanjšala tudi skupna količina odloženih odpadkov. Koristi kampanje vidimo tudi v tem, da spoznavamo probleme pri ločevanju. Tako smo npr. ugotovili, da komunalna podjetja in občine k ločevanju odpadkov pristopamo na različne načine, zato bo potrebno sisteme ločenega zbiranja v posameznih občinah poenotiti, da bomo ločevanje še bolj približali ljudem."

okroglamiza_dijaki-small
Vanja Gačnik, koordinatorka kampanje Pozor(!)ni za okolje na Srednji šoli za lesarstvo s Šolskega centra Škofja Loka, zmagovalke tekmovanja srednjih šol v ločevanju odpadkov:

"Šola svoj uspeh dolguje celotnemu osebju šole in dijakom. Celotno osebje, od vodstva navzdol je podpiralo prizadevanja dijakov na prav vsakem koraku."

Dijaki Srednje šole za lesarstvo so priznali, da je bil koncert kot nagrada za najboljšo šolo največja spodbuda za ločevanje odpadkov. Poleg okoljevarstvenih tehnikov je tudi ostale dijake na šoli spodbudila, da se vprašajo, kako pravilno ločevati.

 

okroglamiza-petra-small
Petra Matos, predsednica društva Ekologi brez meja, je svoje zaključne besede ponazorila z zanimivimi videoposnetki:

"Če bi želeli strniti ključne poudarke in zaključke današnje razprave, bi to zagotovo bilo: enotno stališče, da je izjemno pomembno vključevanje mladine v 'okoljsko vzgojo': YouTube - Lion Recycle"

"Saj to pomeni, da se bodo tudi kasneje zavedali ločenega zbiranja odpadkov: YouTube: Recycling Ad"

"Še bolj pomembno od ločenega zbiranja pa je preprečevanje nastajanja odpadkov: YouTube: SupermarketBags"

DOMOV  »

PZO_logo_2016

Spletno mesto kampanje

 

www.pozornizaokolje.si

 

facebook-logoFacebook

 

 

Spremljajte Pozor!ni za okolje na Facebooku

goodyear-druziniprijaznopodjetje200px

Družini prijazno podjetje

Poročilo o družbeni odgovornosti

Prezentacija Renata Košir Prezentacija Renata Košir
1615,36 kb | PPT | 13.04.2011 | Renata Košir, Sava Tires

Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki
3956,736 kb | ppt | 13.04.2011 | dr. Tanja Gomišček, MOP

Prezentacija Komunala Kranj Prezentacija Komunala Kranj
882,688 kb | ppt | 13.04.2011 | Aleksander S. Zupan, Komunala Kranj

Povzetek raziskave - odnos dijakov do okolja Povzetek raziskave - odnos dijakov do okolja
276,842 kb | pdf | 13.04.2011 | dr. Marjan Senegačnik, FOV

Osebna izkaznica

O kampanji Pozor!ni za okolje O kampanji Pozor!ni za okolje
593,652 kb | pdf

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje
3096,936 kb | pdf | 04.12.2014 |

Dobre sledi Dobre sledi
4735,488 kb | pdf | 23.02.2016 |

Poročilo o družbeni odgovornosti Poročilo o družbeni odgovornosti
829,275 kb | pdf | 04.12.2014 |

DRUŽBENA ODGOVORNOST  »  Pozor(!)ni za okolje  »  Okrogla miza