Domov      Kontakt      Kako do nas      Kazalo                                                                                                                                                        Kako ćete nas naći      How to Find Us

Iskanje

 
Logo-GoodyearSavaTires
1
 

Skrb za okolje

 

Družba Goodyear Dunlop Sava Tires je zavezana k ohranjanju okolja, varstvu in zdravju sodelavcev, potrošnikov, kupcev in skupnosti. Kot družbeno odgovoren član lokalne skupnosti se zavedamo morebitnih nevarnosti, zato jih poskušamo obvladovati tako, da je naš vpliv na lokalno skupnost čim manjši. Skrb za okolje in zmanjševanje vplivov na okolje sta enakopravno vključena v poslovno strategijo podjetja in v celoten cikel izdelkov, od razvoja pnevmatik do njihove trajne in okolju prijazne odstranitve.
 
GY_okolje_500

 
Politika Goodyear Dunlop Sava Tires do ravnanja z okoljem ne ustreza zgolj slovenski zakonodaji, ampak stremi k višjim standardom, ki jih postavlja korporacija Goodyear.
 
Naša prizadevanja za varovanje okolja se kažejo v konkretnih rezultatih na področju ravnanja z odpadki, topili, vodo, energijo, hrupom in zrakom.

 

Pomembni mejniki na področju varstva okolja

 

 • Leto 1999
  Pridobitev certifikata ISO 14001 za sistem ravnanja z okoljem.
 • Leto 2003
  Izboljšali smo varnostni sistem na cisternah za saje, ki preprečuje njihov izpuh v okolico. Z odprtjem osrednjega Goodyearovega distribucijskega centra za JV Evropo smo pripomogli k manjšemu onesnaževanju z izpušnimi plini tovornjakov.
 • Leto 2004
  Sava Tires je prejela priznanje za okolju prijazno podjetje v Sloveniji.
 • Leto 2005
  Z obratovanjem nove proizvodne enote komprimiranega dušika smo pokrili več kot 90 odstotkov potreb po dušiku. Namestili smo protihrupno zaščito na hladilnih stolpih ter zaprli kompresorje na novi dušikovi postaji v posebno protihrupno komoro.
 • Leto 2007
  Novembra smo zadnjič odpeljali odpadke na deponijo. Prejeli smo Goodyearovo okoljsko nagrado za izboljšanje.
 • Leto 2008
  Zamenjali smo vse kompresorje in s tem zagotovili bolj kakovostno dobavo zraka ter manjšo porabo energije. Prejeli smo Goodyearovo okoljsko nagrado za izboljšanje.
 • Leto 2009
  Prejeli smo Goodyearovo okoljsko nagrado za izboljšanje.
 • Leto 2010
  Sprejeli smo cilj »nič topil« pri proizvodnji pnevmatik. Začetek kampanje Pozorni(!)za okolje.
 • Leto 2011
  Uvedli smo trajno meritev prisotnosti olj na iztoku odpadne vode v kanalizacijo.
 • Leto 2012
  Porabili smo manj kot 10 kg topil na mesec. Zgradili smo novo pretakališče za mehčala. Ukinili smo uporabo vroče vode za vulkanizacijo in s tem bistveno zmanjšali porabo vode in energije.
 • Leto 2013
  Zamenjali smo vsa dotrajana okna pisarniških in proizvodnih prostorov. Izboljšali smo ločevanje odpadkov z uvedbo enakih standardov za zabojnike in s tem tudi polepšali delovne prostore.
 • Leto 2014
  Z uvedbo optimizacije proizvodnje smo znotraj temeljnega programa Skrb za ljudi in okolje ustanovili skupine sodelavcev, ki skrbijo za zmanjšanje porabe energije.
 • Leto 2015
  Obstoječo zunanjo razsvetljavo smo zamenjali z LED tehnologijo in obnovili pretakališče kemikalij. V mesecu oktobru smo prvič dosegli naš cilj glede porabe topil in porabili manj kot 5 kg v enem mesecu.
 • Leto 2016
  Na vse večje proizvodne linije smo namestili števce, da lahko spremljamo dnevno porabo vode po porabnikih in takoj ukrepamo, če poraba odstopa od povprečja.
 • Leto 2017
  Mesečno smo porabili manj kot 3 kg topil za proizvodnjo pnevmatik in tako naredili še en korak proti cilju »nič uporabe topil«.
DOMOV  »

PZO_logo_2016

Spletno mesto kampanje

 

www.pozornizaokolje.si

 

facebook-logoFacebook

 

 

Spremljajte Pozor!ni za okolje na Facebooku

goodyear-druziniprijaznopodjetje200px

Družini prijazno podjetje

Poročilo o družbeni odgovornosti

Osebna izkaznica

O kampanji Pozor!ni za okolje O kampanji Pozor!ni za okolje
593,652 kb | pdf

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje
3096,936 kb | pdf | 04.12.2014 |

Dobre sledi Dobre sledi
4735,488 kb | pdf | 23.02.2016 |

Poročilo o družbeni odgovornosti Poročilo o družbeni odgovornosti
829,275 kb | pdf | 04.12.2014 |

DRUŽBENA ODGOVORNOST  »  Skrb za okolje