Domov      Kontakt      Kako do nas      Kazalo                                                                                                                                                        Kako ćete nas naći      How to Find Us

Iskanje

 
Logo-GoodyearSavaTires
1
 

Energija

 

V Goodyear Dunlop Sava Tires si kot del korporacije Goodyear prizadevamo za čim večjo energetsko učinkovitost. Energetski mediji, ki jih uporabljamo, so zemeljski plin, električna energija in tekoči dušik. Zemeljski plin uporabljamo za pripravo nasičene pare, ki se uporablja za tehnologijo in ogrevanje, v manjši količini pa tudi za neposredno ogrevanje s plinskimi sevali. Zato se nam v zimskih mesecih poraba zemeljskega plina zviša tudi za 40 odstotkov. V zadnjih letih smo se usmerjali v vsestransko delovanje, povezano z zmanjševanjem porabe toplotne energije: izrabo odpadne toplote, odpravo puščanj ter zatesnjevanje cevovodov, strojev in stavb. Hkrati povečujemo preventivno vzdrževanje, kar je ob večizmenskem delovnem koledarju s tudi do 355 proizvodnimi dnevi nujno. Nov sistem daljinskega nadzora nad porabo plina nam omogoča tudi redno spremljanje porabe energije.

 

Kot snov za vulkanizacijo pnevmatik pospešeno uvajamo uporabo dušika in tako pri tem dodatno zmanjšujemo porabo energije. Na uporabo dušika je predelanih že več kot 80 odstotkov vulkanizacijskih zmogljivosti. V letu 2005 je začela obratovati nova proizvodna enota komprimiranega dušika, s čimer več kot 90 odstotkov potreb po dušiku pokrijemo z lastno proizvodnjo. S tem smo občutno zmanjšali dovoz tekočega dušika po cestnem omrežju, znižali stroške ter povečali zanesljivost oskrbe.

 

Porabo električne energije spremljamo po posameznih enotah znotraj podjetja s pomočjo merilnikov pri posameznih transformatorskih postajah. Poleg tega imamo avtomatsko napravo, ki nam v primeru prekoračitve konične obremenitve izklopi vnaprej določenega porabnika. S tem zagotavljamo, da ne prekoračujemo konične obremenitve, po drugi strani pa z dobrim sodelovanjem Energetike in Planske službe zagotavljamo kar se da enakomeren odvzem iz omrežja.

 

Porabo energije želimo zmanjšati tudi z ozaveščanjem zaposlenih preko optimizacije proizvodnje s pomočjo sodelavcev. Znotraj temelja Skrb za ljudi in okolje imamo ustanovljene pododbore za energijo, ki skrbijo za dnevno varčno rabo (ugašanje luči, spremljanje in ugotavljanje puščanj, varčna raba vode) in zbirajo ideje, kako zmanjšati porabo energije v proizvodnji.

DOMOV  »

PZO_logo_2016

Spletno mesto kampanje

 

www.pozornizaokolje.si

 

facebook-logoFacebook

 

 

Spremljajte Pozor!ni za okolje na Facebooku

goodyear-druziniprijaznopodjetje200px

Družini prijazno podjetje

Poročilo o družbeni odgovornosti

Osebna izkaznica

O kampanji Pozor!ni za okolje O kampanji Pozor!ni za okolje
593,652 kb | pdf

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje
3096,936 kb | pdf | 04.12.2014 |

Dobre sledi Dobre sledi
4735,488 kb | pdf | 23.02.2016 |

Poročilo o družbeni odgovornosti Poročilo o družbeni odgovornosti
829,275 kb | pdf | 04.12.2014 |

DRUŽBENA ODGOVORNOST  »  Skrb za okolje  »  Energija