Domov      Kontakt      Kako do nas      Kazalo                                                                                                                                                        Kako ćete nas naći      How to Find Us

Iskanje

 
Logo-GoodyearSavaTires
1
 

Skrb za sodelavce

 

 

Želimo si, da bi naši sodelavci delali v delovnem okolju, kjer bi se počutili varne, zdrave in neogrožene, zato sta varnost in zdravje pri delu prednostni nalogi Goodyear Dunlop Sava Tires. Uveljavljamo aktiven pristop k stalnemu izboljševanju na področju različnih oblik varstva, kar se kaže v izboljševanju delovnih pogojev, zniževanju tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare ter stalnem zmanjševanju števila nezgod pri delu. To področje upravljamo v skladu s slovensko zakonodajo in politiko korporacije Goodyear.


Zdravje


Posebno pozornost namenjamo ergonomiji dela, tako da že med načrtovanjem delovnih procesov, opreme in strojev zmanjšujemo tveganje za zdravstvene okvare. Delovni proces želimo prilagoditi zmožnostim zaposlenih.

 

Vsako leto na preventivni zdravniški pregled, ki je med osnovnimi ukrepi za ohranjanje zdravja naših sodelavcev, napotimo preko 500 zaposlenih. Prav tako vsako leto organiziramo brezplačno cepljenje proti gripi. Svojim zaposlenim na podlagi zdravniškega mnenja omogočamo rekreativni zdravstveni oddih.

 

Za svoje zaposlene organiziramo tudi raznovrstno brezplačno rekreacijo.

 

 

Varnost pri delu

 

V Goodyear Dunlop Sava Tires delamo varno, saj se lahko pohvalimo s 15-letnim trendom zmanjševanja nezgod, poleg zmanjšanja števila nezgod pa se je precej zmanjšala tudi njihova resnost. Že sedmo leto zapored je pogostost nezgod nižja od 1,0, kar nas uvršča med najboljša podjetja glede varnosti pri delu v svetovnem merilu.

 

 

OSHA IR

 

graf_safety2014

 

OSHA IR = število OSHA nezgod na 200.000 opravljenih ur

 

 

Da bi dvignili varnostno kulturo in zavedanje pomena varnosti ter zdravja pri delu, smo leta 2009 uvedli program POPOLNA VARNOST 2009, ki je usmerjen na sedem resnih varnostnih vprašanj in nevarnih dejanj. Kot pove že ime, je program namenjen doseganju čim višje ravni varnosti pri delu. Istega leta smo začeli z izvajanjem projekta TARGET ZERO, ki spodbuja odpravo nevarnega načina dela in zmanjšanje "človeških" dejavnikov tveganja, ki so v večini primerov neposreden vzrok za nezgode pri delu. Program temelji na opazovanju, analizi vzrokov in ukrepih za odpravo kritičnih vedenjskih vzorcev. Na osnovi statističnih podatkov iz analize nezgod pri delu in nevarnih dogodkov je bil izdelan inventurni seznam kritičnih vedenjskih vzorcev in cilj je, da vsaka organizacijska enota odpravi en kritični vedenjski vzorec na četrtletje. Doseči želimo vsaj 95-odstotno izvajanje dela na varen način.


Target Zero

 

 

Požarno varstvo

 

Goodyear Dunlop Sava Tires se zaveda tudi nevarnosti in tveganj s področja požarnega varstva, zato že vrsto let vgrajujemo sisteme za aktivno požarno zaščito ter sisteme za avtomatsko gašenje. Na področju podjetja deluje tudi organizirana gasilska enota, ki jo sestavlja 10 poklicnih in 25 prostovoljnih gasilcev. Ti so izurjeni za ukrepanje v izrednih dogodkih, kot so požar, nezgoda ali onesnaženje.

 


Družinski dan - druženje vseh sodelavcev in njihovih družin

 

Sodelavci Goodyear Dunlop Sava Tires se skupaj s svojimi družinami vsako leto 25. junija že tradicionalno srečujemo na družinskem dnevu. Skupaj preživimo prijeten dan v družbi svojih domačih. Za otroke in odrasle je pripravljen pester družabni program, od raznovrstnih delavnic, zabavnih iger, športa do plesa. Tudi z Družinskim dnevom želimo prispevati k izboljšanju delovnega okolja ter k boljši povezanosti zaposlenih. Ob tem se trudimo, da tudi ob prijetnem druženju ne pozabimo na svojo okolico. Leta 2011 smo tako v duhu kampanje Pozor(!)ni za okolje svoje najmlajše skozi igro ozaveščali o varovanju okolja. Pridružili pa smo se tudi humanitarni akciji Rdečega križa, s katero smo zbirali šolske potrebščine za otroke iz socialno ogroženih družin.

 

Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

 

V letu 2013 smo v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. S prejetjem osnovnega certifikata se zavezujemo k uvedbi ukrepov za izboljšanje uravnoteženosti poklicnega in zasebnega življenja sodelavcev. Certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga Ekvilib inštitut podeljuje skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

 

Pomembni mejniki na področju varstva in zdravja pri delu

 

 • Leto 1999: Priprava postopka analiziranja nevarnosti in ocenjevanja ravni tveganja za vsa delovna mesta ter sprejetje programa ukrepov za znižanje ravni tveganja.
 • Leto 2001: Sprejem Izjave o varnosti z oceno tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare, ki predstavlja temeljni dokument podjetja Sava Tires na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Leto 2002: Dobili smo certifikat OHSAS 18001 in uspešno uvedli sistemski pristop na področju varnosti in zdravja pri delu v skladu s specifikacijo OHSAS 18001 ter ga v okviru BPMS (Business Process Management System) združili s sistemom kakovosti (ISO TS 16494) ter sistemom varstva okolja (ISO 14001). Sava Tires prejme priznanje za 1. mesto za najlepše urejeno delovno okolje v regiji in priznanje za 3. mesto za najlepše urejeno delovno okolje v Sloveniji. Dobili smo Goodyearovo nagrado za izboljšanje varstva in zdravja pri delu.
 • Leto 2003: Prejeli smo priznanje za 1. mesto za najlepše urejeno delovno okolje v Sloveniji in v regiji.
 • Leto 2004: Začetek 3-letne varnostne kampanje »Naj se nihče ne poškoduje«. Smernice zanjo so pripravili Goodyearovi strokovnjaki s področja varstva pri delu, vodstvo koncerna Goodyear pa je kampanjo podprlo. Tudi v Savi Tires smo se vključili v njeno izvajanje, saj z nenehnimi izboljšavami varnostnih razmer in ozaveščanjem sodelavcev želimo narediti naše delovno okolje kar najbolj varno.
 • Leto 2005: Za obvladovanje nezgod in spremljanje ukrepov varstva in zdravja pri delu smo uvedli sistem upravljanja z nezgodami, s pomočjo katerega smo v zadnjih štirih letih vztrajno zmanjševali število nezgod.
 • Leto 2007: V okviru korporacije Goodyear je Sava Tires prejela najvišjo nagrado na področju varnosti in zdravja pri delu ter bila s tem prepoznana kot »World Class« tovarna.
 • Leto 2008: Sistem upravljanja z nezgodami GIMS smo nadgradili s sistemom obvladovanja tveganj.  Dobili smo Goodyearovo nagrado za dobro vodenje varstva pri delu.
 • Leto 2009: Uvedba programa POPOLNA VARNOST 2009 ter projekta TARGET ZERO. V okviru korporacije Goodyear je Sava Tires ponovno prejela najvišjo nagrado na področju varnosti in zdravja pri delu ter bila s tem prepoznana kot »World Class« tovarna.
 • Leto 2010: Začetek kampanje Pozor(!)ni za okolje, ki tudi zaposlene spodbuja k večji pozornosti na vidik varnosti in zdravja pri delu. Uvedba rednih planiranih ergonomskih delavnic na nivoju cele tovarne.
 • Leto 2012: Nagrada za najboljši ergonomski projekt v regiji EMEA. Začetek kampanje spodbujanja zdravega načina življenja sodelavcev Pozor(!)ni za zdravje.
 • Leto 2013: Pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje.
DOMOV  »

PZO_logo_2016

Spletno mesto kampanje

 

www.pozornizaokolje.si

 

facebook-logoFacebook

 

 

Spremljajte Pozor!ni za okolje na Facebooku

goodyear-druziniprijaznopodjetje200px

Družini prijazno podjetje

Poročilo o družbeni odgovornosti

Osebna izkaznica

O kampanji Pozor!ni za okolje O kampanji Pozor!ni za okolje
593,652 kb | pdf

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje
3096,936 kb | pdf | 04.12.2014 |

Dobre sledi Dobre sledi
4735,488 kb | pdf | 23.02.2016 |

Poročilo o družbeni odgovornosti Poročilo o družbeni odgovornosti
829,275 kb | pdf | 04.12.2014 |

DRUŽBENA ODGOVORNOST  »  Skrb za sodelavce