Domov      Kontakt      Kako do nas      Kazalo                                                                                                                                                        Kako ćete nas naći      How to Find Us

Iskanje

 
Logo-GoodyearSavaTires
1
 

Skrb za sodelavce

Želimo si, da bi naši sodelavci delali v delovnem okolju, kjer bi se počutili varne, zdrave in neogrožene, zato sta varnost in zdravje pri delu prednostni nalogi Goodyear Dunlop Sava Tires. Uveljavljamo aktiven pristop k stalnemu izboljševanju na področju različnih oblik varstva, kar se kaže v izboljševanju delovnih pogojev, zniževanju tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare ter stalnem zmanjševanju števila nezgod pri delu. To področje upravljamo v skladu s slovensko zakonodajo in politiko korporacije Goodyear. Prav tako spodbudbujamo vse zaposlene, da ravnajo varno v vseh situacijah. Zato se z raznovrstnimi iniciativami in dogodki dotikamo različnih varnostnih področij, za katere menimo, da bodo prispevali k splošni varnosti naših sodelavcev. Naš cilj je nič nezgod, za kar smo odgovorni vsi skupaj in vsak zase.


Zdravje


Posebno pozornost namenjamo ergonomiji dela, tako da že med načrtovanjem delovnih procesov, opreme in strojev zmanjšujemo tveganje za zdravstvene okvare. Delovni proces želimo prilagoditi zmožnostim zaposlenih.

 

Vsako leto na preventivni zdravniški pregled, ki je med osnovnimi ukrepi za ohranjanje zdravja naših sodelavcev, napotimo preko 500 zaposlenih. Prav tako vsako leto organiziramo brezplačno cepljenje proti gripi. Svojim zaposlenim na podlagi zdravniškega mnenja omogočamo rekreativni zdravstveni oddih.

 

Za svoje zaposlene organiziramo tudi raznovrstno brezplačno rekreacijo in jih spodbujamo, da aktivno skrbijo za svoje zdravje.

 

 

Varnost pri delu

 

V Goodyear Dunlop Sava Tires delamo varno, saj se lahko pohvalimo z odličnimi rezultati na področju varstva pri delu, poleg zmanjšanja števila nezgod pa se je precej zmanjšala tudi njihova resnost. Že deveto leto zapored pogostost nezgod ni višja od 1,0, kar nas uvršča med najboljša podjetja glede varnosti pri delu v svetovnem merilu.

 

18-letna varnostna statistika

(Total Incident Rate)

 

 

OSHA IR

 

TIR_CMS

 

OSHA TIR = število OSHA nezgod na 200.000 opravljenih ur

 

 

V letu 2016 smo uvedli nov pristop k vodenju kulture varnosti, s katerim želimo varnost dvigniti še na višji nivo.

 

Pri obravnavi varnostne problematike, predvsem pri analizi incidentov in nezgodnih dogodkov, uporabljamo model pravična kultura (Just Culture Model Rider Marsh OICD*).

 

Temeljni principi pravične kulture so:
1. tvegano vedenje ni nikoli osnovni razlog za nezgodo;
2. razumevanje vzrokov vedenjskih vzorcev (prihranek časa, denarja, napora ali zaradi zabave, užitka ali udobja);  
3. ABC (Antecedence – Behavior – Consequence) model je osnovni model za razumevanje tveganih vedenjskih vzorcev;
4. v obravnavo nezgodnih dogodkov / incidentov aktivno vključimo zaposlene.

 

V okviru optimizacije proizvodnje ima vsak sodelavec priložnost aktivno sodelovati in prispevati k zmanjšanju nevarnosti in tveganj za poškodbe. Zaposleni lahko sodelujejo v različnih pododborih za varnost, ki delujejo na petih pomembnih področjih: ergonomija, procesne nevarnosti, presoje in pregledi, nadzor nad nevarnimi energijami ter preiskava nevarnih dogodkov in nezgod.

 

 

Požarno varstvo

 

Goodyear Dunlop Sava Tires se zaveda tudi nevarnosti in tveganj s področja požarnega varstva, zato že vrsto let vgrajujemo sisteme za aktivno požarno zaščito ter sisteme za avtomatsko gašenje. Na področju podjetja deluje tudi organizirana gasilska enota, ki jo sestavlja 10 poklicnih in 35 prostovoljnih gasilcev. Ti so izurjeni za ukrepanje v izrednih dogodkih, kot so požar, nezgoda ali onesnaženje.

 

Družinski dan - druženje vseh sodelavcev in njihovih družin

 

Sodelavci Goodyear Dunlop Sava Tires se skupaj s svojimi družinami vsako leto 25. junija že tradicionalno srečujemo na družinskem dnevu. Skupaj preživimo prijeten dan v družbi svojih domačih. Za otroke in odrasle je pripravljen pester družabni program, od raznovrstnih delavnic, zabavnih iger, športa do plesa. Tudi z Družinskim dnevom želimo prispevati k izboljšanju delovnega okolja ter k boljši povezanosti zaposlenih. Za otroke organiziramo delavnice ozaveščanja o varovanju okolja in zdravja.

 

Pomembni mejniki na področju varstva in zdravja pri delu

 

 • Leto 1999: Priprava postopka analiziranja nevarnosti in ocenjevanja ravni tveganja za vsa delovna mesta ter sprejetje programa ukrepov za znižanje ravni tveganja.
 • Leto 2001: Sprejem Izjave o varnosti z oceno tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare, ki predstavlja temeljni dokument podjetja Sava Tires na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Leto 2002: Dobili smo certifikat OHSAS 18001 in uspešno uvedli sistemski pristop na področju varnosti in zdravja pri delu v skladu s specifikacijo OHSAS 18001 ter ga v okviru BPMS (Business Process Management System) združili s sistemom kakovosti (ISO TS 16494) ter sistemom varstva okolja (ISO 14001). Sava Tires prejme priznanje za 1. mesto za najlepše urejeno delovno okolje v regiji in priznanje za 3. mesto za najlepše urejeno delovno okolje v Sloveniji. Dobili smo Goodyearovo nagrado za izboljšanje varstva in zdravja pri delu.
 • Leto 2003: Prejeli smo priznanje za 1. mesto za najlepše urejeno delovno okolje v Sloveniji in v regiji.
 • Leto 2004: Začetek 3-letne varnostne kampanje »Naj se nihče ne poškoduje«. Smernice zanjo so pripravili Goodyearovi strokovnjaki s področja varstva pri delu, vodstvo koncerna Goodyear pa je kampanjo podprlo. Tudi v Savi Tires smo se vključili v njeno izvajanje, saj z nenehnimi izboljšavami varnostnih razmer in ozaveščanjem sodelavcev želimo narediti naše delovno okolje kar najbolj varno.
 • Leto 2005: Za obvladovanje nezgod in spremljanje ukrepov varstva in zdravja pri delu smo uvedli sistem upravljanja z nezgodami, s pomočjo katerega smo v zadnjih štirih letih vztrajno zmanjševali število nezgod.
 • Leto 2007: V okviru korporacije Goodyear je Sava Tires prejela najvišjo nagrado na področju varnosti in zdravja pri delu ter bila s tem prepoznana kot »World Class« tovarna.
 • Leto 2008: Sistem upravljanja z nezgodami GIMS smo nadgradili s sistemom obvladovanja tveganj.  Dobili smo Goodyearovo nagrado za dobro vodenje varstva pri delu.
 • Leto 2009: Uvedba programa POPOLNA VARNOST 2009 ter projekta TARGET ZERO. V okviru korporacije Goodyear je Sava Tires ponovno prejela najvišjo nagrado na področju varnosti in zdravja pri delu ter bila s tem prepoznana kot »World Class« tovarna.
 • Leto 2010: Začetek kampanje Pozor(!)ni za okolje, ki tudi zaposlene spodbuja k večji pozornosti na vidik varnosti in zdravja pri delu. Uvedba rednih planiranih ergonomskih delavnic na nivoju cele tovarne.
 • Leto 2012: Nagrada za najboljši ergonomski projekt v regiji EMEA. Začetek kampanje spodbujanja zdravega načina življenja sodelavcev Pozor(!)ni za zdravje.
 • Leto 2013: Pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje.
 • Leto 2014:: Z uvedbo optimizacije proizvodnje smo znotraj temeljnega programa Skrb za ljudi in okolje ustanovili skupine sodelavcev, ki skrbijo za izboljšanje različnih področij varnosti pri delu.
 • Leto 2015:: Dosegli smo kar 254 dni brez OSHA nezgode, kar se je odrazilo v odličnem rezultatu - pogostost nezgod TIR 0,16 je najboljši rezultat v zgodovini tovarne. 
 • Leto 2016:: Uvedli smo novo pravično kulturo vodenja varnosti in zdravja pri delu. Uspešno smo začeli s projektom zmanjševanja hrupa v proizvodnji. Za ergonomski projekt manipulator za surovce na modelnem stroju LR-11 (PEC Ergo projekt) smo dobili najvišje priznanje s strani Goodyeara (Goodyear Chairman Award).
 • Leto 2017:: Dosegli smo drugi najboljši rezultat v zgodovini tovarne (TIR 0,31, TRIR 0,94), zabeležili nismo nobene resne nezgode pri delu ter imeli 242 zaporednih varnih dni brez OSHA nezgode. Izvedli smo štiri varnostne kampanje, uspešno smo nadaljevali projekt zmanjšanje hrupa in ukinili zaščito sluha, kjer je hrup <80db. Veliko pozornost namenjamo zdravemu življenjskemu slogu in zdravim delovnim pogojem. Zaposleni imajo možnost spremljanja 5 kazalnikov zdravja (tedenske meritve), poleg tega jim omogočamo brezplačno sodelovanje pri športnih aktivnostih. Namestili smo avtomatski eksterni defibrilator, ki je 24/7 dostopen našim zaposlenim in vsem, ki bi ga potrebovali ob zastoju srca.
DOMOV  »

PZO_logo_2016

Spletno mesto kampanje

 

www.pozornizaokolje.si

 

facebook-logoFacebook

 

 

Spremljajte Pozor!ni za okolje na Facebooku

goodyear-druziniprijaznopodjetje200px

Družini prijazno podjetje

Poročilo o družbeni odgovornosti

Osebna izkaznica

O kampanji Pozor!ni za okolje O kampanji Pozor!ni za okolje
593,652 kb | pdf

Družini prijazno podjetje Družini prijazno podjetje
3096,936 kb | pdf | 04.12.2014 |

Dobre sledi Dobre sledi
4735,488 kb | pdf | 23.02.2016 |

Poročilo o družbeni odgovornosti Poročilo o družbeni odgovornosti
829,275 kb | pdf | 04.12.2014 |

DRUŽBENA ODGOVORNOST  »  Skrb za sodelavce